Mezzotint, en grafisk dyptrykksteknikk. Kobberplaten bearbeides med en rokker; et buet redskap med takker som hakker opp overflaten. En ferdig bearbeidet plate vil ta opp mye trykksverte og gi et jevnt trykk med mørk valør. Mellomtoner og lyse valører fremkommer ved polering av den opphakkede platen. Se også grafikk.