Kaapvaalkratonet, grunnfjellsplate som dekker Limpopoprovinsen lengst nord i Sør-Afrika. Kontinental type kontinentalplate som utgjør en del av Kalaharikratonet, og som inneholder de eldste kjente bergarter og mikrofossiler i verden med dateringer på opptil 3,6 milliarder år.Kaapvaalkratonet har et areal på 1,2 millioner kvadratkilometer. Det er adskilt fra Zimbabwekratonet i nord av Limpopobeltet. I sør og vest er Kaapvaalkratonet avgrenset av proterozoiske fjellkjeder. I øst er kratonet avgrenset av vulkanske bergarter fra juratiden som tilhører Lebombomonoklinen.Kaapvaalkratonet består av granittiske grønnsteiner og tonalittiske gneiser som er gjennomskåret av granittiske plutoner. Bergartene er malmførende og inneholder også platinagruppens metaller.