Köprülü, tyrkisk slekt av albansk opprinnelse. Flere medlemmer av slekten innehadde verdigheten som storvesir i det osmanske rike. Stamfaren Mehmet Köprülü (ca. 1585–1661) ble storvesir 1656 og var rikets virkelige hersker under Mehmet 4. Han kjempet med hell mot perserne og venetianerne og erobret 1657 øyene Tenedos og Limnos. Han ble etterfulgt som storvesir av sønnene Ahmet (storvesir 1661–76), som ledet erobringen av Kreta og Ukraina, og Mustafa (1689–91), samt nevøen Hussein (1697–1702). Til slekten hører også litteraturhistorikeren Mehmed Fuad Köprülü (1890–1966), som var tyrkisk utenriksminister 1950–56.