(Matt 13,55 og Mark 6,3). Tidlig tradisjon tilla ham å være forfatter til Judas' brev.