Jozef Tiso, slovakisk katolsk geistlig og politiker. Han etterfulgte 1938 Andrej Hlinka som leder for det klerikale og antitsjekkiske slovakiske folkeparti, og ble etter München-forliket høsten 1938 statsminister i den autonome slovakiske regjering. I mars 1939 ble Slovakia med tysk støtte proklamert som selvstendig stat, og i oktober ble Tiso valgt til president. I realiteten var Slovakia da en tysk satellittstat, selv om det ikke stod tyske tropper i landet før etter den antifascistiske oppstanden høsten 1944. Tiso ble dømt til døden og henrettet 1947 for landsforræderi.