Andrej Hlinka, slovakisk katolsk geistlig og nasjonal politiker. Under det ungarske styret før den første verdenskrig arbeidet Hlinka for slovakenes frigjøring, og ble derfor forfulgt av myndighetene, også i form av fengsling. Gikk i 1918 inn for union med tsjekkerne, men alt 1919 protesterte han overfor fredskonferansen i Paris mot vilkårene for slovakene i den nye staten Tsjekkoslovakia. Etter opprettelsen av Tsjekkoslovakia arbeidet han for å skaffe slovakene fullt selvstyre. Som leder for det klerikale slovakiske folkeparti deltok han 1926–29 i en regjeringskoalisjon, men stod siden i skarp opposisjon til regjeringen.