Joseph Deniker, født i Russland, fransk antropolog og naturforsker, fra 1888 bibliotekar ved det naturhistoriske museum i Paris. Forfatter av en rekke fortjenstfulle verker innen antropologi, etnografi og sammenlignende anatomi.