Jortveit, tettsted i Grimstad kommune, Aust-Agder, på halvøya øst for Eide kirke, like innenfor Homborsund.