Grimstad

Grimstad, kommune i Aust-Agder fylke, opprettet i 1837 ved innføringen av det kommunale selvstyret. Grimstad fikk byutvidelser i Fjære i 1878 og 1960. Sine nåværende grenser fikk den i 1971 ved sammenslåing av de tidligere kommunene Fjære, Landvik (som var blitt sammensluttet med Eide i 1962) og Grimstad. Etter dette grenser Grimstad i vest til Lillesand, i nordvest til Birkenes, i nord til Froland og i øst til Arendal. Hele artikkelen