Jon Silkin, britisk lyriker og kritiker. Som redaktør av tidsskriftet Stand betydde han mye for yngre diktere. Selected Poems kom i 1980.