John Neper er den latinske formen av navnet til matematikeren John Napier.