Bearbeidelse av musikkstykke for andre instrumenter eller stemmer enn i originalmanuskriptet; skrive ut et musikkstykke for fremføring, gjerne også med harmonisering.