Johan den milde (gavmilde), holstensk greve, sønn av Gerhard 2 (den blinde) og Erik Glippings enke Agnes av Brandenburg. Støttet av sin halvbror Erik Menved, og fikk Fyn sammen med sin fetter grev Gerhard 3 av Holsten. Støttet 1319 Christoffer 2, men gikk senere over til motparten, og ble kjøpt tilbake igjen av Christoffer, som gav ham Skåne og Sjælland 1329. Johan og grev Gerhard satt nå med hele Danmark, og riket var helt i oppløsning. Johan kom senere i strid med grev Gerhard og støttet 1340 Valdemar Atterdag da denne ble konge. Valdemar arbeidet for å vinne herredømme over hele landet, og Johan tapte etter hvert alle sine land til ham. I 1358 mistet han sitt siste danske len.