Johan Niklas Byström, svensk billedhugger, elev av Sergel. Studerte fra 1810 i Roma, hvor han senere hadde fast bopel og mottok avgjørende inntrykk både av antikken og av Thorvaldsens og Canovas nyklassisisme. Hans første betydelige verk, Hvilende bakkantinne (1811), gjentar Sergels faunmotiv i et vekere, mer sensualistisk formspråk, mens Juno med Herkulesbarnet (1815–17) og Uskylden (1823), begge i Nationalmuseum i Stockholm, er mer preget av tidens streben mot det kjølig idealskjønne. En rik og komplisert holdningsrytme har den sittende figur Harmonien (1821).