João Cabral de Melo Neto, brasiliansk lyriker av 1945-generasjonen. Han har hatt stor betydning for yngre diktere. Hans tidlige arbeider har klare surrealistiske trekk. Selv om han også senere har vært sterkt opptatt av formspørsmålet, er han også sosialt engasjert. Det kommer tydeligst til uttrykk i det dramatiske diktet Morte e Vida Severina, med emne fra det fattige nordøst, som utkom i 1955. Dette er utgitt på plate, og det er også laget film med utgangspunkt i diktet.