Jarmuk, elv i Midtøsten, bielv til Jordan, kommer fra Hauranfjellene i sørlige Syria, grenseelv mellom Jordan og Syria (og de israelsk-okkuperte Golanhøydene), løper sammen med Jordanelven like nedenfor utløpet av Gennesaretsjøen, hvor den nyttes til vanningsanlegg.