Jarmuk er en elv i Midtøsten, bielv til Jordan, kommer fra Hauranfjellene i det sørlige Syria, grenseelv mellom Jordan, Syria og de israelsk-okkuperte Golanhøydene. Jarmuk løper sammen med Jordanelven like nedenfor utløpet fra Genesaretsjøen, hvor den nyttes til vanningsanlegg.