Jóhannes Sveinsson Kjarval, islandsk maler, var først fisker og sjømann, men ble under et besøk i England sterkt grepet av William Turners kunst. Han studerte 1913–17 ved akademiet i København og 1920 i Italia. Han malte dels ekspresjonistiske landskaper i en småflekket fargemosaikk som presist gjengir lavamarkenes særegne struktur (et av dem i Nasjonalmuseet/Nasjonalgalleriet i Oslo), dels visjonære symbolske fantasier med kubistiske og surrealistiske innslag.