Ivar Lykke, norsk arkitekt, sønnesønn av Ivar Lykke (1872–1949), utdannet ved NTH 1965, medeier i 4 B Arkitekter AS 1973–90, leder av NSBs arkitektkontor 1990–2000 og leder av Linje arkitekter as fra 2000. I Lykkes tid som leder for NSBs arkitektkontor ble bl.a. følgende prosjekter gjennomført: Kristiansand godsterminal, nye stasjonsanlegg på Jærbanen, Lysaker stasjon, rehabilitering av Østbanehallen, Kambo stasjon, Skøyen stasjon, Flytogterminalen Oslo S samt en rekke interiører i stasjonene og tekniske anlegg for NSB/Jernbaneverket.