Islay, øy i Storbritannia, Skottland, Argyllshire, den sørvestligste av øygruppen Inner Hebrides, skilt fra Jura av det 1,6 km brede Sound of Islay, 606 km2. Hovedby: Bowmore. Øya er frodig og fruktbar, er blitt kalt «Hebridenes dronning». Jordbruk med særlig vekt på husdyrhold og meieribruk. Laks- og ørretfiske. Turisttrafikk. Whiskyfremstilling.