Irmingersjøen, havområde øst for Grønland, sør for ca. 60° n.br. og vest for ca. 25° v.l.