Grønlandstredet, havstrekningen mellom Island og Grønland. I farvannene mot Grønland er stredet vanligvis året rundt fylt med varierende mengder drivis, som for en stor del kommer sørover med Østgrønlandsstrømmen. Utover senvinteren og våren ligger isen ofte helt ned mot nordkysten av Island. Blant fangstfolk bærer området gjerne det forenklede navn Stretet. Her ble slagkrysseren Hood senket av slagskipet Bismarck i mai 1941.