Ingvar Lidholm, svensk komponist og dirigent. Studier i Stockholm, Darmstadt og London. Professor i komposisjon ved musikkhøyskolen i Stockholm 1965–75. Lidholm er en utpreget klangeksperimenterende komponist, selv om en del av hans tidligere verker bl.a. bærer preg av Paul Hindemith. Han har skrevet orkesterverker, bl.a. gjennombruddsverket Toccata e canto (1944), Greetings (From an Old World) (1976) og Kontakion (1978), dessuten en fiolinkonsert, korverker, ballettmusikk, fjernsynsoperaen Holländaren (1967), operaen Ett drömspel (1992), klaverstykker, kammermusikk m.m.