Folketallet i Hviterussland er på 9,5 mill. (2015). Landet har siden 2013 lyktes med å stoppe nedgangen i folketallet som preget mye av perioden siden uavhengigheten i 1991. Hviterusserne har opplevd en kraftig forbedring i forventet levealder ved fødsel fra 67,9 år ved det moderne bunnpunktet i 1999, til 73 år og foreløpig toppnotering i 2014, men forskjellene mellom menn og kvinner er fremdeles betydelige.  Forventet levealder ved fødsel er beregnet til 78 år for kvinner og 68 år for menn (2014).

Hviterusserne, som utgjør 83,7 % av folket (2009), tilhører i likhet med russere og ukrainere den østslaviske folkegruppe. For øvrig russere (8,3 %), polakker (3,1 %) og ukrainere (1,7 %).

Om lag tre fjerdedeler av befolkningen er bosatt i byer. De største byene er hovedstaden Minsk, Homel, og Vitsebsk.

Den ortodokse kirke er den dominerende kirka i Hviterussland, men også den katolske kirka, den unerte kirke og jødedommen har lange tradisjoner i landet. Hviterussisk lov gir landets borgere rett til å holde sin religiøse overbevisning hemmelig, og det hersker derfor stor usikkerhet om hvor mange som tilhører de ulike trossamfunnene. I en offisiell undersøkelse fra 2011 oppgir 76 % av hviterusserne at de er ortodokse, mens 10 % er katolikker.

Hviterussisk har siden 1990 vært republikkens offisielle språk, etter en folkeavstemning i 1995 fikk også russisk samme status.  Ifølge folketellinga i 2009 regnet 53,2 % av innbyggerne i landet hviterussisk som sitt morsmål, mens 41,5 oppga russisk. I realiteten er russisk det dominerende språket, kun 23,4 % oppga at de snakket hviterussisk hjemme.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

5. januar 2014 skrev Petter Røysland

HeiLeste artikkelen om Hviterusslands befolkning med interesse. Men jeg stiller meg tvilende til påstanden om at befolkningen faller grunnet forholdet mellom døde og fødte. Folketallet har i snitt falt 100000 hvert år de siste 6-7 årene. Her er det nok en god del emigrasjon også.

10. januar 2014 svarte Martin Paulsen

Hei, og takk for et interessant spørsmål. Jeg er litt usikker på hvilke tall du viser til. Mine tall basert på offisiell hviterussisk statistikk (http://belstat.gov.by/homep/en/indicators/population.php) viser et fall i befolkningstallet på i overkant av en halvmillion på ca 20 år. Faktisk har Hviterussland hatt en litt større tilflytning enn fraflytning på hele 2000-tallet.

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.