Belarus, tidligere Hviterussland, er en republikk i østlige Europa, innlandsstat som grenser mot Polen i vest, Litauen og Latvia i nordvest, Russland i nord og øst og Ukraina i sør. Belarus ble selvstendig i 1991 da Den hviterussiske sosialistiske sovjetrepublikken erklærte uavhengighet fra Sovjetunionen. Opp gjennom historien har de territoriene som i dag utgjør Belarus inngått i en rekke ulike statsdannelser, blant annet Kiev-staten, Det litauiske storfyrstedømmet, Det polsk-litauiske samveldet, Det russiske imperiet og Sovjetunionen. Hele artikkelen