Hverringe slott, fikk sitt nåværende utseende 1790. Slottet er et trefløyet anlegg i én etasje med høy underetasje og høyt valmtak med kobbhus og midtrisalitt.