Daa, dansk adelsslekt, opprinnelig kjent fra Sønderjylland, hvor den er nevnt i 1350-årene. Fra ridder Henrik Daa, nevnt 1388–1411, stammer en gren som døde ut 1532. To andre grener stammer fra Claus Daa, nevnt 1397–1424. Han var farfar til ridder Claus Daa til Ravnstrup (død 1496) og Jørgen Daa (død 1503); sistnevntes gren døde ut 1619. Claus Daa d.y. ble stamfar til den yngre gren, som særlig var utbredt på Sjælland. Til denne hører bl.a. admiral Herluf Trolle Daa (1565–1630), som var lensherre på Island 1601–03, og storgodseieren, riksadmiral Claus Daa til Ravnstrup (1579–1641), som var lensherre i Trondheim 1614–20. Sistnevnte var far til rentemester Oluf Daa til Holmegård (1606–71) og alkymisten Valdemar Daa til Borreby (1616–91), som brukte hele sin formue på gullmakeri. Oluf Daa var far til Claus Daa til Daasborg (1640–78), som ble myrdet av sin kone Sofie Amalie Lindenov. Slekten døde ut 1712.