Hugh Oakeley Arnold-Forster, britisk politiker og forfatter. Medlem av underhuset 1892-1909 som unionist, var finanssekretær i admiralitetet 1900-1903 og krigsminister 1903-1905. Nevø av Matthew Arnold, og adoptivsønn av William Edward Forster. Som forkjemper for militær modernisering igangsatte Arnold-Forster 1884 den såkalte ”navy scare”, sammen med kaptein John A. Fisher og journalisten William T. Stead, ved å kritisere den liberale regjeringen for å ha latt marinen forfalle. Ledet 1900 en kommisjon til Sør-Afrika som utredet muligheten for å la noen av de soldatene som på den tiden utkjempet Boerkrigen bli værende igjen som settlere etter krigens slutt. I tillegg til bøker om engelsk historie var Arnold-Forster forfatter av flere politiske artikler, og han hadde stor suksess med novellen In a Conning Tower (1888), som omhandlet et fiktivt sjøslag mellom to moderne krigsskip.