William Thomas Stead, britisk pressemann og sosialreformator. Redaktør i Pall Mall Gazette, London 1883–89; utgav og redigerte månedstidsskriftet Review of Reviews fra 1890. Stead innførte bruk av illustrasjoner i avisen og videreutviklet intervjuformen. Han kjempet mot barneprostitusjon og den foreldede britiske kriminallovgivning, var aktiv i pasifistbevegelsen og sterkt opptatt av spiritisme og parapsykologiske fenomener. Omkom ved Titanics forlis.