Hottonia, planteslekt i nøkleblomfamilien, 2 arter. Vassblink, H. palustris, er en vannplante med fjærformet oppdelte blad som er helt eller delvis under vann, og opprette klaser av lyserøde blomster som hever seg over vannflaten. Vanlig i Danmark og Sør-Sverige, men mangler i Norge.