Holme, tettsted i Meland kommune, Hordaland, ligger ut mot Herdlefjorden, på søndre del av Holsnøy.