Himerios, gresk taler. Han var lærer i retorikk i Athen da han 362 ble privatsekretær hos keiser Julian i Antiokia. Etter Julians død opprettet han i Athen en skole i retorikk som ble meget søkt; blant hans elever var patriarken Gregor fra Nazianz og biskop Basilios den store. 24 av hans taler er bevart komplett, 10 eller 12 i fragmenter. Noen er leilighetstaler av tidshistorisk interesse til belysning av sosiale forhold. Oftest talte han imidlertid over oppdiktede emner og la talen i munnen på en av de store avdøde talere, f.eks. Demosthenes eller Themistokles. Tekstutgave av A. Colonna (1951). Det eldste kjente Himerios-manuskript på papyrusfragmenter oppbevares i Oslo.