Hesperia, betyr hos de gammelgreske diktere snart alle landene vest for Hellas, snart bare Italia, snart Spania. Uttrykket ble opptatt av de romerske diktere.