Henry Peter Brougham, født i Edinburgh, britisk politiker og jurist. 1810 medlem av Underhuset og fra 1816 en av de liberales førere. Han ble hovedtalsmann for en mer human straffelov, gikk sterkt inn for en valgreform (1832) og bidrog til avskaffelsen av slaveriet i de britiske kolonier. 1830–34 var han lordkansler i Lord Greys regjering.