Henry Noel Brailsford, britisk sosialist, journalist og forfatter, først medlem av Fabian Society, 1907–32 av det uavhengige arbeiderparti (ILP); ble stående i Labour Party da ILP brøt ut 1932. I mange år lederskribent i bl.a. Manchester Guardian og Daily News. Var 1913 som spesialist i Balkan-spørsmål medlem av Carnegie-kommisjonen til undersøkelse av grusomhetene i Balkankrigen; etter første verdenskrig ivrig forkjemper for opprettelse av forbindelse mellom Storbritannia og SSSR. 1922–26 var han redaktør av det uavhengige arbeiderpartis ukeblad New Leader. Senere medarbeider i forskjellige sosialistiske aviser.