Henry Barraud, fransk komponist. Elev av Dukas. 1944–48 musikksjef og 1948–65 direktør for den franske kringkasting, der han gjorde en stor innsats for å fremme ny musikk. Hans verkliste omfatter operaer (Numance, 1955, revidert 1970), orkesterverk (Tre etyder for orkester, 1967), kammermusikk, klaverstykker m.m.