Henri Nathansen, dansk forfatter, instruktør på Det kgl. Theater 1909–11. Skrev en rekke skuespill; mest kjent er Indenfor murene (1912), et bilde av jødisk miljø i samtidens København. Som Goldschmidt tidligere, tumlet Nathansen med den moderne jødes problem, f.eks. i den interessante, men omstendelige romanen Af Hugo Davids liv (4 bd., 1917). Variasjoner over samme emne er hans bok om Georg Brandes (1929) og hans siste roman Mendel Philipsen & Søn (1932), som Liv Ullmann filmatiserte 1992 under tittelen Sofie.