Hellige kilder, kilder der vannet ifølge folketroen var helsebringende til visse tider, som jul og midtsommer. I katolsk tid ble disse kildene knyttet til helgener; i Norge ble svært mange gitt navn etter Hellig Olav. Syke og vanføre søkte til hellige kilder, drakk av vannet eller vasket seg i det. Hellige kilder blir besøkt også i vår tid. Det har vist seg at en del av dem inneholder et særlig mineralrikt vann.