Halldór Stefánsson, islandsk forfatter, et av den islandske arbeiderlitteraturens fremste navn. En tid bodde han i Tyskland, og der gav han ut sin første bok. Produksjonen omfatter både noveller, et utvalg, Sextán sögur (1956) ved Ólafur Jóhann Sigurðsson, romaner og skuespill. Halldór Stefánsson tilhørte det sosialistiske litteraturselskapet Rauðir pennar (Røde penner), som hadde stor innflytelse på islandsk litteratur i siste halvdel av 1930-årene og fortsatte i det radikale tidsskriftet Mál og Menning (Språk og kultur). Noveller i norsk oversettelse finnes i antologiene Magneten, arbeidernoveller fra Island (1978) og Island forteller (1979).