Gustav Adolf Bauer, tysk politiker, fagforeningsleder. 1912 medlem av riksdagen, moderat sosialdemokrat. Medlem av prins Max' regjering og senere av ministeriet Scheidemann. Regjeringssjef 1919 med det mandat å undertegne freden i Versailles. Gikk av som rikskansler 1920 etter Kapp-kuppet (se W. Kapp). Bauer var senere, i Joseph Wirths første regjering, samferdselsminister og dessuten minister for statens eiendeler (Reichschatzminister). I Wirths andre regjering var Bauer Reichschatzminister og i tillegg visekansler.