Philipp Scheidemann, tysk sosialdemokratisk politiker. Medlem av riksdagen fra 1903, visepresident 1912, medlem av partiets sentralstyre 1911. Støttet 1914 den tyske krigspolitikken og ble sammen med Friedrich Ebert leder for flertallssosialistene. I 1917 støttet han Matthias Erzbergers aksjon for forståelsesfred. Oktober 1918 ble han sitt partis representant i prins Max av Badens regjering, og 9. november utropte han republikken. Gikk inn i Eberts provisoriske regjering, og ble februar 1919 republikkens første rikskansler. Trådte tilbake 1919 fordi han ikke ville undertegne freden i Versailles. I 1933 flyktet han til København, hvor han døde. Utgav Der Zusammenbruch (1921) og Memoiren eines Sozialdemokraten (2 bd., 1928).