Wolfgang Kapp, tysk politiker. Medlem av Riksdagen 1917. Stiftet samme år Vaterlandspartei. Etter nederlaget 1918 motarbeidet han republikken og gjorde mars 1920, sammen med general von Lüttwitz, statskupp i Berlin (Kapp-Putsch). Han lot seg utnevne til rikskansler, oppløste Riksdagen og erklærte riksregjeringen, som flyktet til Dresden, for avsatt. Kuppet endte med fiasko etter fem dager. Arbeiderne gikk til generalstreik på oppfordring av den republikanske regjering og president Ebert. Kapp flyktet til Sverige, men kom tilbake til Tyskland 1922 for å stå til rette; han døde i varetektsarrest.