Gunnar Husan, norsk politiker (KrF); cand.philol. Tilknyttet Indremisjonsselskapet 1972–86, informasjonssjef i KrF 1986–89. Generalsekretær i Kristelig Folkeparti 1989–97. Statssekretær ved Statsministerens kontor 1997–2000 og 2001–05.