Grobin, liten by ved kysten av Latvia, antakelig identisk med den historisk beskrevne byen Seeburg. Her ble det 1929–30 foretatt undersøkelser av tre gravfelt fra tidsrommet 650–850 e.Kr. Det ene bestod av branngraver under flat mark, de to andre var hauggravfelt. Opprinnelig har flatmarksgravfeltet rommet minst 1000 graver; haugfeltet henholdsvis 430 og 50 hauger. Gjenstandsmaterialet fra flatmarksgravfeltet viser stor likhet med gotlandske funn. Hauggravene viser derimot likhet med funn fra Sveriges fastland. Funnene fra Grobin er tolket som spor etter gotlandsk og uppsvensk handelsekspansjon i Østersjø-området i merovingertid og tidlig vikingtid.