Grigg-Skjellerup, komet med den tredje korteste omløpstid (5,1 år) for noen kjent komet, oppdaget i 23. juli 1902 av newzealenderen John Grigg, som var sanglærer, og gjenfunnet 17. mai 1922 av den australske telegrafisten Frank Skjellerup, som arbeidet i Sør-Afrika. I 1987, da man ved hjelp av dataprogrammer beregnet kometens bane nøyaktig, fant man at Grigg-Skjellerup-kometen var det samme himmellegeme som var observert av den franske astronomen Jean-Louis Pons den 6. februar 1808 (Comet 1808 III). ESA-sonden Giotto passerte ca. 200 km fra kometen 10. juli 1992 og observerte støv og gass i komaen.