Grøntoft, arkeologisk funnsted i Danmark, det nordvestlige Jylland, med tufter fra en landsby fra førromersk jernalder. De arkeologiske utgravningene har avdekket flere byggefaser. Landsbyen har hatt opptil 13 hus – langhus som har rommet både mennesker og husdyr, og større og mindre lagerhus. Langhusene har hatt to indre stolperekker som har båret taket. I perioder har landsbyen vært omgitt av en palisade, antakelig av hensyn til husdyrene.