Glasinac, område i Bosnia-Hercegovina øst for Sarajevo, på en høyslette ca. 950 moh., som i forhistorisk tid må ha vært tett befolket. Det er funnet mer enn 20 000 graver, mest i form av lave røyser med begravelse av ubrente lik som den alminneligste gravskikk, men også brannbegravelser forekommer; i mange tilfeller er flere personer lagt i samme røys, noen ubrent, andre brent. Funnene, som spenner over et tidsrom fra yngste bronsealder til folkevandringstiden med tyngdepunkt i eldste jernalder (Hallstatt-tid, ca. 1000–500 f.Kr.), inneholder særlig ulike smykker og bruksgjenstander av bronse: nåler, smykkeplater, beslag osv.; det kan ofte sees at disse aldri har vært i bruk, men utelukkende er fremstilt for nedleggelse i graven.