Gita Mehta, indisk forfatter; skriver på engelsk og har vært bosatt i Storbritannia og USA i mange år. Hun debuterte i 1979 med Karma Cola: Marketing the Mystic East, et oppgjør med Vestens ofte fordreide og primitive oppfatninger av India. Raj, hennes første roman, kom i 1989, og ble fulgt av A River Sutra (1993; norsk overs. Stillheten mellom tonene, 1994). I 1997 kom den delvis selvbiografiske essaysamlingen Snakes and Ladders: Glimpses of Modern India. Mehta har også laget flere dokumentarfilmer fra India.