Giovanni de Monte Corvino, romersk-katolsk misjonær i Asia. Monte Corvino, som var fransiskaner, virket først i Persia. I 1294 kom han til Khanbaliq, det senere Beijing, og virket her som misjonær i 34 år. Tross motstand fra «nestorianerne» (den syriske kirke i Kina, fra 600-tallet) vant han innpass her og fikk stadig større innflytelse. Han bygde to kirker og oversatte Det nye testamente og Salmenes bok til mongolsk. I 1307 ble han utnevnt til erkebiskop. Monte Corvino var den første katolske misjonær i Kina.