Katolisismen er en retning innen kristendommen som har sitt sentrum i Vatikanstaten i Roma og paven som øverste leder. Det er cirka 1,198 milliarder katolikker i verden, og over halvparten av alle kristne i verden er katolikker. Katolisismen oppstod som en egen retning innen kristendommen i løpet av de første århundrene av kirkehistorien, da det øst- og vestromerske riket skilte lag. Hele artikkelen