Gershom ben Jehuda, jødisk rabbiner fra middelalderen. Gershom ben Jehuda var den første av den askenasiske jødedommens kjente Talmud-tolkere og diktere. Han ledet den berømte jeshivaen i byen Mainz, i Tyskland, der man utarbeidet Takkanot (forordninger) som ble bindende for askenasiske jøder helt frem til våre dager, som for eksempel forbud mot polygami og kravet om kvinnens samtykke i skilsmissesaker.